Haluaisitko mukaan hankkeen toimintaan?

Yksi geopark-toiminnan tavoitteista on edistää geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä kestävän luontomatkailun ja paikallisten tuotteiden esiin nostamisen kautta. Tärkeä osa hankettamme on alueella toimivien aiheesta kiinnostuneiden yritysten kokoaminen yhteen. Yrittäjät ovat verkostoituneet yli kuntarajojen ja löytäneet uusia yhteistyökumppaneita järjestämissämme yritystapaamisissa. Tapaamisissa mm. tutustumme toisiimme, käymme läpi hankkeen kuulumisia, syvennymme yhdessä alueen geologiaan ja kohteisiin sekä ideoimme alueemme geomatkailun kehittämistä. Tapaamiset ovat avoimia myös mm. kuntien edustajille ja yhdistystoimijoille. Yhteistyöverkostossa mukana olevilla toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti hankkeen toimintaan ja geopark-alueemme rakentamiseen. Mukana on tällä hetkellä yli 30 ohjelma-, majoitus- ja ravintolapalveluita sekä maataloustuotteita ja elintarvikkeita tuottavaa yritystä.

Haluaisitko mukaan hankkeen toimintaan? Kiinnostuitko yritystapaamisista? Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä projektipäällikkö Kati Komulaiseen: kati.komulainen(at)lamk.fi / 044 708 5024.