Vierumäki, Heinola

Vierumäki sijaitsee Toisella Salpausselällä, joka kerrostui mannerjäätikön reunan eteen noin 11 800–11 600 vuotta sitten. Urheiluopiston pohjoispuolella Salpausselkään liittyy pitkittäisharju, jonka kohdalla virranneen jäätikköjoen suulle kasautui hiekkaa ja soraa reunamuodostumaksi. Mannerjäätikön vetäytyessä sulamisvesivirran kohdalle kerrostui virran kuljettamasta ja lajittelemasta sorasta ja hiekasta harju. Pienten järvien reunustamilla, erityisen kapeilla ja jyrkkärinteisillä harjuselänteillä kulkevilta poluilta voi ihailla harvinaisen kauniita maisemia.

Jäätikön vetäytyessä siitä irronneita valtavia lohkareita hautautui hiekan ja soran sisään. Niiden sulaessa maa painui, ja paikalle muodostui suppakuoppia. Osa supista on veden täyttämiä suppalampia. Esimerkiksi urheiluopiston päärakennuksen alapuolella sijaitseva, vihreänsävyisenä kimalteleva kirkasvetinen Valkjärvi syvenee rannoiltaan nopeasti. Valkjärvi saa vetensä useista järven pohjassa ja rannalla sijaitsevista lähteistä. Valkjärven rannalta voi suunnata luontopolkua pitkin harjumaisemiin.

Salpausselän reunamuodostumasta ja siihen liittyvästä pitkittäisharjusta koostuva Vierumäenkankaan-Musterinharjun alue on geologisen merkittävyytensä takia valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde. Sora ja hiekka läpäisevät hyvin vettä, joten pohjavettä muodostuu alueella runsaasti lumensulamis- ja sadevesien imeytyessä maahan, ja tämä onkin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Suomen urheiluopiston rakennukset muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön.