Kuva: Iida Hollmen, Outdoors Finland

Tiirismaa ja Pirunpesä, Hollola

Tiirismaa Hollolassa on Etelä-Suomen korkein kohta. Pirunpesä on mahtava Tiirismaan kvartsiittikalliota lävistävä rotko, joka houkutteli matkailijoita jo 1800-luvulla. Rotko on parhaimmillaan muutaman metrin levyinen, ja sen seinämät ovat jopa 20 metriä korkeita.

Pirunpesän rotko on syntynyt yhteen Tiirismaan kallioperän heikkousvyöhykkeistä, jonka kiviaines on aikojen saatossa rakoillut ja rikkoutunut. Jääkauden loppuvaiheessa, noin 12 000 vuotta sitten, mannerjäätikön eteläreuna salpasi Tiirismaan kallioiden pohjoispuolelle jäätikön sulamisvedestä muodostuneen jääjärven. Pirunpesän rotko syntyi, kun jääjärven vesimassat purkautuivat kallioperän heikkousvyöhykkeen kautta etelään vieden mukanaan irtonaisen kiviaineksen. Hieno aines kulkeutui virran mukana kauemmas, mutta suuremmat lohkareet kasautuivat louhikoksi uoman eteläiselle purkautumispaikalle.

Tiirismaan kallioperä on kvartsiittia, joka on lähes pelkästään kvartsista koostuva kivilaji. Kvartsi on alun perin noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten matalaan rantaveteen kerrostunutta, kivettynyttä kvartsihiekkaa. Pirunpesän kivilohkareissa ja kallioseinämissä voi vielä nykypäivänäkin nähdä aallonmerkeiksi kutsuttuja muinaisten aaltojen pohjahiekkaan jättämiä jälkiä. Kvartsiitti on Suomen kovin kivilaji ja kestää hyvin kulutusta – niinpä mannerjää kulutti Tiirismaan aluetta varsin vähän, ja mäki kohoaa lähes 223 metriä merenpinnan yläpuolelle ollen Etelä-Suomen korkein kohta. Mäen itä- ja etelärinteillä sekä Pirunpesän alueella voi nähdä runsaasti paljasta kvartsiittikalliota ja –lohkareita. Tiirismaan kallioalue on todettu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi, ja muodostaa suojelualueen. Alueella kulkee 4,5 km pituinen opastettu retkipolku.