Aurinkovuori, Asikkala

Aurinkovuori on valtakunnallisesti arvokas ja maisemaa hallitseva, Toiseen Salpausselkään kuuluva suuri reunamuodostumaselänne. Toinen Salpausselkä kerrostui mannerjäätikön reunan eteen 11 800 – 11 600 vuotta sitten, kun jäätikön vetäytyminen pysähtyi kylmän ilmastojakson aikana jääkauden loppuvaiheessa.

Aurinkovuoren kohdalla II Salpausselkä rajautuu pohjoisessa Päijänteeseen ja etelässä Vesijärveen. Aurinkovuori kohoaa korkeimmillaan 70-80 metriä Päijänteen ja Vesijärven pintojen tason yläpuolelle, mikä takaa upeat näköalat molemmille järville. Aurinkovuoreen voi tutustua kulkemalla alueen poluilla. Mäen päällä on laavu tulipaikkoineen ja näköalatasanne Päijänteen suuntaan. Aurinkovuori on Aurinko-Ilves –vaellusreitin varrella.

Aurinkovuoren alueella kallioperän päälle on kerrostunut poikkeuksellisen paksulti maa-ainesta: parhaimmillaan lähes 130 metriä pääasiassa mannerjäätikön sulamisvesivirtojen lajittelemaa hiekkaa ja soraa. Nämä maalajit läpäisevät hyvin vettä, joten pohjavettä muodostuu alueella runsaasti lumensulamis- ja sadevesien imeytyessä maahan. Aurinkovuoren alue onkin vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Aurinkovuori kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, joka on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Alue kuuluu myös luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 –verkostoon.