Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää tieteellisesti kansainvälisesti merkittäväksi arvioituja geologisia kohteita. Geopark tuo esille kulttuurin ja elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan, ja alueella voi olla myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita.

Geopark pyrkii edistämään kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Tärkeää on myös alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen, kasvatus ja opetus.

UNESCO Global Geopark on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn myöntämä nimike geologisesti merkittävälle alueelle. Kaikkiaan maailmassa on 140 UNESCO Global Geopark -aluetta 38 maassa, ja niiden määrä on kasvussa. Pohjoismaissa UNESCO Global Geopark -kohteita on kuusi.

Suomen toistaiseksi ainoa UNESCO Global Geopark on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella Oulujokilaakson ja Oulujärven maisemissa sijaitseva Rokua Geopark.

Global Geoparks -verkosto on vuonna 2004 perustettu maailmanlaajuinen yhteistyöorganisaatio. Verkostoon kuuluvat kaikki UNESCO Global Geopark -nimikkeen saaneet kohteet. Verkoston tarkoituksena on mm. jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä geologisen perinnön vaalimisesta ja siihen perustuvasta kestävästä geomatkailusta. UNESCOn yleiskokous hyväksyi kansainvälisen geotieteen ja geopuistojen ohjelman perustamisen vuoden 2015 lopulla, ja samalla maailmanlaajuinen geopark-verkosto siirtyi osaksi UNESCOn toimintaa.

UNESCO Global Geopark –kohteet ovat geologisia kohteita, mutta konseptiin kuuluu olennaisesti myös alueen kulttuurin, historian ja luontoarvojen esille tuominen. Geopark-organisaatioiden toimintaan kuuluu merkittävänä osana oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen kehittämällä kaiken ikäisille suunnattua opetusta, koulutusta ja tiedonlevitystä. Tärkeää on myös verkostoituminen, yhteistyö ja vastavuoroinen oppiminen muiden UGG-kohteiden kanssa.